joi, 7 martie 2013

Noul Oltenia Prison

Noul Oltenia Prison

http://www.new-olteniaprison.blogspot.ro

Ofertă educaţionalăASOCIAŢIA DIDACTICA - CRAIOVA

C.I.F. 15777707, Autorizaţia: 97/PJ/A/2002
Adresa: Craiova, Str. Paltinuui, Nr. 12, Bl. 172 B, sc. 2, ap. 3
Cod postal: 200279, Jud. Dolj, Romania
Telefon: +40722763166
E-mail: liviu_chirigiu@yahoo.com; asociatia.didactica@yahoo.com.
IBAN: RO78CECEDJ0143RON0470907


ASOCIAŢIA DIDACTICA - CRAIOVA
OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ – 2013

ASOCIAŢIA DIDACTICA – CRAIOVA organizeză la cerere cursuri de specializare şi formare profesională cu program flexibil (atât în cursul săptămânii cât şi în fiecare week end – pentru persoanele cu servici), între orele 8,00 – 20,00.

Cursuri de specializare şi formare profesională acreditate:


1.     Inginer sisteme de securitate – Taxa: 1.000 Lei
2.     Manager în turism – Taxa: 1.000 Lei
3.     Formator – Taxă 300 Lei
4.     Schelar – Taxă 300 Lei


La cerere, pentru grupe mai mari de 15 cursanţi oricare din următoarele cursuri:


1.          Betonist
2.          Dulgher
3.          Electrician în construcţii
4.          Faianţar
5.          Fierar betonist
6.          Instalator apă, canal
7.          Instalator încălzire centrală şi gaze
8.          Instalator ventilare şi condiţionare aer
9.          Izolator
10.       Zidar tencuitor
11.       Zugrav vopsitor
12.       Maistru tehnician restaurator de clădiri
13.       Tehnician căi de comunicaţii şi transport
14.       Tehnician lucrări edilitare
15.       Tehnician peisagist
16.       Tehnician topo-cadastru
17.       Tehnician urbanism şi amenajarea teritoriului
18.       Inginer proiectant de structuri
19.       Instalator alimentări cu apă
20.       Maşinist instalaţii alimentări cu apă
21.       Operator circuite reţea alimentări cu apă
22.       Operator sudare ţevi şi fitinguri PEHD
23.       Dulgher – tâmplar – parchetar
24.       Macaragiu
25.       Montator pereţi şi plafoane din ghips carton
26.       Mozaicar faianţar
27.       Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor
28.       Zidar, pietrar, tencuitor
29.       Asfaltator
30.       Confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator
31.       Maşinist la maşini pentru terasamente
32.       Constructor structuri monolit
33.       Specialist în sănătate şi securitate în muncă
34.       Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă
35.       Montator schele şi eşafodaje
36.       Lăcătuş în construcţii
37.       Laborant în construcţii
38.       Instalator tehnico-sanitar şi gaze
39.       Deservent utilaje în construcţii
40.       Constructor structuri din beton armat
41.       Injectorist în construcţii
42.       Electrician de întreţinere în construcţii
43.       Pavator
44.       Montator placaje interioare şi exterioare
45.       Tinichigiu în construcţii
46.       Electrician în construcţii civile şi industriale
47.       Constructor montator de structuri metalice
48.       Preparator băuturi răcoritoare
49.       Operator la prepararea produselor zaharoase
50.       Preparator rachiuri industriale şi lichioruri
51.       Brutar
52.       Preparator îngheţată
53.       Preparator produse lactate
54.       Operator la fabricarea uleiurilor vegetale
55.       Operator la fabricarea produselor făinoase
56.       Tranşator
57.       Frigotehnist
58.       Măcelar
59.       Morar
60.       Operator la fabricarea mezelurilor
61.       Preparator conserve
62.       Sterilizator conserve
63.       Preparator semiconserve peşte
64.       Operator la fabricarea produselor de patiserie şi panificaţie congelate
65.       Operator ambalare produse de panificaţie şi produse făinoase
66.       Operator fabricare conserve
67.       Director unitate de învăţământ
68.       Inspector şcolar de specialitate
69.       Inspector general şcolar
70.       Instructor de fitness
71.       Consilier şcolar
72.       Director Casa Corpului Didactic
73.       Director palate şi cluburi ale elevilor
74.       Inspector şcolar
75.       Inspector şcolar general adjunct
76.       Director club sportiv şcolar
77.       Fermier în producţia animală
78.       Fermier în producţia horticolă
79.       Fermier în producţia vegetală
80.       Mecanic agricol
81.       Agricultor
82.       Piscicultor
83.       Viticultor
84.       Pomicultor
85.       Muncitor piscicol
86.       Legumicultor
87.       Sericicultor
88.       Mecanic de exploatare în cultură mare
89.       Mecanic de exploatare în zootehnie
90.       Crescător porci
91.       Crescător păsări
92.       Crescător bovine
93.       Muncitor floricultor
94.       Muncitor pepinierist
95.       Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale
96.       Şef fermă agrozootehnică
97.       Apicultor
98.       Ciupercar
99.       Agricultor pentru culturi de câmp ecologice
100.    Lucrător în gospodăria agroturistică
101.    Director de societate comercială agricolă
102.    Florar – decorator
103.    Administrator bunuri agricole
104.    Tractorist agricol
105.    Oier montan
106.    Lucrător comercial
107.    Director de magazin
108.    Agent vânzări
109.    Inspector vânzări
110.    Manager vânzări
111.    Tehnician merceolog
112.    Agent comercial
113.    Agent de vânzări comerţ exterior
114.    Operator vânzări prin telefon
115.    Agent securitate obiective, bunuri şi valori
116.    Agent transport valori
117.    Detectiv particular
118.    Operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control
119.    Tehnician pentru sistemele de detecţie, supraveghere video şi de monitorizare, control acces şi comunicaţii
120.    Şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă
121.    Şef serviciu pompieri civili
122.    Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
123.    Subofiţer administrativ
124.    Subofiţer pază
125.    Şef serviciu urbanism
126.    Agent agricol
127.    Manager de proiect
128.    Manager al sistemului calităţii
129.    Specialist în sistemul calităţii
130.    Specialist coordonator de securitate la incendiu
131.    Expert prevenire şi combatere a corupţiei
132.    Expert local pe problemele romilor
133.    Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
134.    Inginer sisteme de securitate
135.    Şef obiectiv servicii de securitate
136.    Agent gardă de corp
137.    Proiectant sisteme de securitate
138.    Salvamar
139.    Dispecer centru de alarmă
140.    Specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice
141.    Consultant de securitate
142.    Manager de securitate
143.    Manager
144.    Cameristă hotel
145.    Recepţioner
146.    Cofetar - patiser
147.    Agent turism
148.    Barman
149.    Bucătar
150.    Chelner
151.    Administrator pensiune turistică
152.    Sef de recepţie hotel
153.    Guvernantă de hotel/etaj
154.    Şef de sală restaurant (maitre d’hotel)
155.    Ghid montan
156.    Barman preparator
157.    Bucătar şef
158.    Manager în activitatea de turism
159.    Director de agenţie de turism, touroperatoare, detailistă/sucursală
160.    Director de hotel/ motel/hotel pentru tineret/ hostel/ camping/ sat de vacanţă/ popas turistic
161.    Director restaurant/ rotiserie/ cramă/ braserie/ berărie/ grădină de vară/ bar/ bar de noapte/ bar de şi/ cafe bar – cafenea/ disco-bar (discotecă videotecă)/ bufet bar/ unităţi tip fast-food/ cofetărie/ patiserie
162.    Lucrător pensiune turistică
163.    Pizzar
164.    Director unităţi hoteliere mici
165.    Director departament catering
166.    Agent de transport turistic intern şi internaţional
167.    Director vânzări servicii hoteliere
168.    Director de exploatare-întreţinere unităţi hoteliere
169.    Bucătar specialist/vegetarian/dietetician
170.    Instrumentist muzicant
171.    Maestru sunet lumini
172.    Disc jockey
173.    Maestru de ceremonii
174.    Conservator opere de artă şi monumente istorice
175.    Restaurator bunuri culturale
176.    Instructor de aerobic-fitness
177.    Fotograf
178.    Textier publicitate (copywriter)
179.    Reporter radio
180.    Reporter TV
181.    Asistent medico - social
182.    Îngrijitor bătrâni şi copii la domiciliu
183.    Maseur
184.    Asistent social abuz, neglijare, rele tratamente
185.    Asistent social în penitenciar
186.    Asistent social prevenirea abandonului şi reintegrare
187.    Lucrător social
188.    Pedagog social
189.    Asistent personal al persoanei cu handicap grav
190.    Asistent maternal
191.    Infirmieră
192.    Brancardier
193.    Babysitter
194.    Coafor
195.    Cosmetician
196.    Frizer
197.    Manichiurist - pedichiurist
198.    Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie
199.    Operator umplere recipiente de GPL
200.    Imprimator serigrafOrganizatorul unei grupe de cursanţi (minim 15 cuesanţi) beneficiază de şcolarizare gratuită.
Absoilvenţii cursurilor vor beneficia de certificate eliberate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, recunoscute naţional şi internaţional. 

Persoană de contact:
Dr. Chirigiu Liviu – telefon: 0722763166
duminică, 9 ianuarie 2011

Dorin Mureşan la primul test de integritate

Joi, 06.01.2011, în cerc restrâns, directorul Craioveanu a motivat neparticiparea la întâlnirea, de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din acea zi, pe tema imposibilităţii Penitenciarului Pelendava de a asigura necesarul de produse de carne pentru o serie de unităţi penitenciare, urmare a masacrării efectivului de animale din luna decembrie pentru p.v.c. (pachete, vizite, corespondenţă), de primirea de către conducerea A.N.P. a Raportului Corpului de control al ministrului justiţiei, urmare a controlului de la începutul anului 2010 la Penitenciarul Pelendava.

Surse din Administraţia Naţională a Penitenciarelor ne-au confirmat, vineri, existenţa acestui Raport al Corpului de control.

Se pare că Administraţia Naţională a Penitenciarelor va trebui să înainteze motivele pentru care începând cu luna februarie 2009, când directorul adjunct DEA (n.a. Ion CRAIOVEANU) al Penitenciarului Craiova a refuzat să mai primească produse de la Penitenciarul Pelendava motivând MAROTA achiziţiilor publice, continuând până în luna martie 2010 cu directorul Penitenciarului Pelendava (n.a. Ion CRAIOVEANU), acest penitenciar a fost în imposibilitatea transmiterii de bunuri fără plată (produse de carmangerie, carne şi subproduse pe bază de carne, brânză, etc.) unităţilor penitenciare.

Reamintim că MAROTA achiziţiilor publice inventată de Ion CRAIOVEANU încă de când era director adjunct DEA la Penitenciarul Craiova a fost continuată şi în perioada imediat următoare când acesta a fost recompensat cu funcţia de director la Penitenciarul Pelendava, apropate ducând unitatea la "faliment" prin lipsa obiectului muncii.

Intervenţia organizaţiilor sindicale din primăvara anului 2010, împreună cu intervenţia directorului general Ioan BĂLA, au salvat de la vânzarea en detail şi en gross a acesteia afaceriştilor locali, afacerişti care în luna ianuarie 2010 se pregăteau deja pentru arendarea unor părţi din terenuri, Ion CRAIOVEANU deplasându-se la Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru a obţine o aprobare în acest sens, din fericire, solicitare refuzată de conducerea A.N.P.

vezi Link 1 - sursa Penifest
vezi Link 2 - sursa Penifest
vezi Link 3 - sursa Penifest
vezi Link 4 - sursa Penifest

Aceleaşi surse din aparatul central au confirmat că Raportul Corpului de control al ministrului justiţiei se află pe biroul noului director general adjunct, Dorin Gabriel MUREŞAN.

În material se mai solicită monitorizarea şi întocmirea unui plan de eficientizare şi folosire la maxim a resurselor Penitenciarului Pelendava şi a celorlalte gospodării agrozootehnice, importante în contextul realităţilor economice, încheindu-se cu solicitarea de sesizare a Comisiei de disciplină împotriva directorului Ion CRAIOVEANU.


Astfel, ca să revenim la titlul articolului, noul director general adjunct, Dorin Gabriel MUREŞAN, se află într-o postură deloc de invidiat. În mod normal trebuie să dispună măsuri în consecinţă, măsuri care insă nu-l vor face de agreat de către susţinătorii lui Ion CRAIOVEANU din aparatul central. Neluarea acestor măsuri poate avea însă şi un efect de bumerang cunoscut fiind trecutul negativ al lui CRAIOVEANU încă din postura de locţiitor logistică la PMT Craiova.


Din cele citite la comentariile de pe FSANP acesta nu prea pare însă să fie erodat, încă, de sindromul clasic al A.N.P., de principiul corb la corb nu-şi scoate ochii, dar ... c`est la vie. Şi ce e mai important, are C.V. :) vezi LINK